CO JE TO EFT  ... a jak probíhá konzultace

Zde můžete shlédnout krátké video, ve kterém se dozvíte, co je to metoda EFT a jak funguje:

https://youtu.be/jOqjstQAUxc

EFT je zkratka z anglického Emotional Freedom Techniques (technika emoční svobody). EFT patří mezi metody energetické psychologie, kterou v 90- tých letech 20. století vyvinul Ing. Gary Craig. Zjednodušil systém doktora Rogera Callahana - TFT ze 70. let. Tato technika vychází ze starého systému čínské medicíny a spolu s klasickou psychologií vytváří spojnici mezi psychikou a tělem. Touto spojnicí je energetický systém (soustava meridiánů). A právě porucha na těchto drahách, tedy porucha v proudění energie v našem těle, se může projevit buď fyzickými problémy (či bolestí), nebo problémy psychickými. Tyto poruchy jsou zpravidla způsobeny negativními zkušenostmi, vzpomínkami a traumaty z naší minulosti a jsou uloženy hluboko v našem podvědomí, i v našem těle. Postupem času tyto poruchy vedou k hlubším psychickým a často i fyzickým problémům a onemocněním, protože naše tělo a emoce jsou spolu hluboce provázané.

Meridiánových drah a jejich bodů využívá v čínské medicíně i akupunktura, akupresura a rovněž energetická psychologie. Stimulací těchto bodů dochází k harmonizaci toku energie v meridiánech a tím i k odstranění či ústupu všech psychosomatických problémů. Ing. Gary Craig zjistil, že poklepem na tyto dráhy (body) a opakováním konkrétního problému, se tělo dokáže odblokovat a nastolí rovnováhu, neboť tyto body na těle jsou úzce provázány s naším podvědomím a nervovým systémem.  A díky tomu pronikne následná úleva do hloubky našeho těla i mysli a má tak rychlý, ale zároveň i trvalý účinek. Už při samotné EFT konzultaci klient zpravidla cítí, že se něco pozitivně změnilo. EFT má obrovskou míru úspěšnosti a často pomáhá i tam, kde jiné metody selhaly.

Rovněž EFT pomáhá odbourat naše stará přesvědčení a přepisuje negativní programy a vzorce, které nás v životě brzdí. EFT dokáže jít přímo do naší podvědomé mysli a provádět tak rychlé pozitivní změny v našich emocích a v jejich fyzických symptomech.

Metoda EFT lze skvěle kombinovat s technikou Matrix reimprinting pro dosažení výraznějších a rychlých výsledků.


VÝHODY METODY EFT:

- je bezpečná (nikdy neublíží)

- je bezbolestná a rychlá (často stačí 2-3 konzultace; při závažnějších obtížích je někdy třeba sezení více) 

- má dlouhodobé (trvalé) výsledky

- nepoužívá žádné pomůcky ani léky

- je vhodná i pro děti (za přítomnosti rodičů, u starších dětí dle jejich zvážení)

- často pomáhá i tam, kde ostatní metody selhaly

- lze skvěle kombinovat s metodou Matrix reimprinting


JAK PROBÍHÁ KONZULTACE

EFT sezení trvá 90 minut. Jedná se o jednoduchou metodu kombinující rozhovor s jemným poklepem určitých meridiánových (akupunkturních) bodů na obličeji a těle. Práce s emocemi stimuluje jemnohmotné energie v lidském těle (emoce mají vliv na fungování buněk v těle). Obsah každého emočního konfliktu je přímo vázán na konkrétní orgán a s tím spojené symptomy. Stimulací (poklepem) dochází k obnovení toku energie a následně k trvalému odstranění či ústupu obtíží. Zjednodušeně řečeno - opakujeme negativní fráze a současně poklepáváme na meridiánové body. Už při samotné EFT konzultaci klient zpravidla cítí, že se něco pozitivně změnilo.

V terapii hledáme to, co nám naše potíže způsobuje, co je spouští. Během poklepávání dochází k odhalení souvislostí (nebo vzpomínek) a k jejich uvolnění. Terapeut vede, provází a pomáhá klientovi nacházet to, co potřebuje ke svému uzdravení. EFT je celostní terapie a dá se použít na jakýkoliv psychický/emoční a fyzický/psychosomatický problém. Přestože v některých případech klienti pociťují znatelné výsledky už po prvním sezení, výraznějšího efektu je zpravidla možné dosáhnout během 2 - max 3 po sobě jdoucích konzultacích s odstupem několika týdnů. Vždy záleží na problematice, kterou klient řeší a zejména pak na délce trvání obtíží. 

Velmi často kombinuji metodu EFT s nástavbou této techniky - Matrix reimprinting, zejména pak u dětí.


Metoda EFT je vhodná i u dětí. U velmi malých dětí pracujeme za pomoci plyšového medvídka. Terapeut jemně poklepává na meridiánové body na těle dětí a děti "ťukají" na medvídka. Současně "tipují problémy" medvědího kamaráda. Nenásilnou formou se děti stávají terapeuty samy sobě, aniž by se zbytečně traumatizovala jejich dětská duše. Obvykle tato hra na plyšákového lékaře děti velmi baví.

Video Jak pomůže EFT terapie dětem a jak probíhá"  https://youtu.be/-jUKYhK8iEk


S čím může EFT pomoci dětem?

- potíže ve škole (spolužáci, učitelé, družina...), šikana, osamělost, oblíbenost v kolektivu a přátelství

- strachy, traumata, tréma, koktání a zadrhávání

- přejídání a snižování tělesné hmotnosti, nastavení režimu pro snížení váhy

- nespavost, noční děsy, noční pomočování

- závislosti, alergie, nespavost, "nešvary a zlozvyky"

- když nechtějí do školy


S čím Vám může EFT pomoci?

- zvýšit své sebevědomí a více si věřit, neřešit tolik názory druhých, odstranit pocit nedostatečnosti

- překonat své strachy a fobie, traumata, eliminovat negativní emoce a fyzické projevy

- odstranit úzkosti, panickou poruchu/panické ataky, agarofobie, sociální fobie

- zlepšit své vztahy s partnerem, rodinou, anebo v práci, najít si partnera

- odstranit žárlivost, zbavit se vzteku, lítosti, bezmoci, pocitu viny

- zbavit se svých závislostí, včetně přejídání - redukce váhy a prokrastinace

- přestat se trápit nespavostí a únavou a stresem

- odstranit alergie, kožní problémy, tiky, koktavost a zadrhávání, trému

- problémy s otěhotněním, menopuzou, gynekologické potíže

- stále se opakující životní situace, či myšlenky

- zlepšit svůj život, když nevíte, jak dál a nedaří se Vám

- zbavit se chronických bolestí (artritida, migrény atd.) a chronických nemocí (astma, psoriáza atd.)Body, na které se poklepává

Video s meridiánovými body https://youtu.be/W2QlERDZHMw</p>

- temeno hlavy

- vnitřní strana obočí

- vnější strana obočí

- pod okem

- pod nosem

- pod klíční kostí

- pod paží

- přidruženě i karate bod (hrana ruky) a zápěstí 


V současné době existují stovky studií, které prokázaly účinnost této metody a milióny lidí, kteří ji úspěšně použili, ať už sami anebo s pomocí kvalifikovaného terapeuta. Výzkum zkoumání mechanismu účinku těchto modalit a zkoumání souběžných fyziologických změn pomocí takových nástrojů, jako jsou qEEG, fMRI a PET skeny, dokumentování změn hladin kortizolu, genové exprese - změny DNA, variabilita srdeční frekvence a imunologické funkce.

Doporučuji přečíst si knihu pedagožky, lektorky a terapeutky Mgr. Emmerlingové "Vidím to jinak", která se zajímá a pracuje v oblasti metody, které vycházejí (nejen) z neuropedagogických a psychosomatických poznatků a epigenetiky. Tuto knihu vřele doporučuji všem, kteří lační po informacích ve všech aspektech, týkajících se potíží (příčiny, léčba bez farmakologických prostředků) nejen u dětí, ale i u dospělých.

Zde uvádím několik zdrojů randomizovaných studií, klinických výsledků, metaanalýz a modalit ohledně validity účinku terapie EFT nejen na fyzické tělo a psychiku člověka:

https://www.eftuniverse.com/index.php

https://fromstressedtocalm.com/evidence-based/

https://www.efttappingtraining.com/eft-research/

EFT  a Matrix reimprinting provádím v Jihlavě. Další možností je konzultace online (více informací v sekci "Objednání").

Tato celostní EFT terapie nenahradí lékařské vyšetření a léčbu. Při závažných onemocněních je nutno nejdříve navštívit lékaře.  


Chcete mě kontaktovat?