Matrix reimprinting ... co to je a jak probíhá konzultace

Matrix reimprinting je technika, která se využívá jako nástavba, nebo součást metod EFT a NLP a lze s nimi i výborně kombinovat. Tato technika pracuje s podvědomím psychiky člověka a mění emoční a mentální vzorce. Umožňuje uvolnit traumatické události, změnit vnitřní obrazy psychiky a tím i naše přesvědčení (která mohou být mnohdy založena na nedostatku dostupných zdrojů, které drží záznamy z minulosti stále aktivní). 

Matrix reimprinting vychází z faktu, že podvědomá nastavení (tzv. programy) řídí 95-98 % našeho chování a vtiskují se do člověka od jeho narození, přibližně do šesti let věku (traumaty, špatně pochopenou situací, nebo pozorováním chování druhých). Tyto programy vytvářejí vnitřní obrazy o světu a o sobě, vtiskují se do podvědomí a mají tendenci se neustále aktualizovat a znovu manifestovat i v našem přítomném životě. Celý organismus (tělo, mysl a emoce) jsou neustále pod vlivem těchto programů. Převážná většina psychických a fyzických onemocnění vzniká v důsledku jejich následného dlouhodobého působení. Matrix reimprinting pomáhá řešit širokou škálu psychických potíží přímo v jejich příčině vzniku.

Příčiny problémů, jako jsou negativní emoce, nebo omezující myšlenková přesvědčení, se v průběhu terapie mění. Staré, neharmonické, podvědomé vzorce se nahrazují novými - harmonickými. Tento proces pak nastoluje rovnováhu v emocích, zvyšuje životní energii a pomáhá nalézt pozitivní vztah k sobě.


S čím Vám může Matrix reimprinting pomoci?

- zpracovat traumata z dětství a z minulosti, prenatální a postnatální traumata

- uvolnit negativní a omezující podvědomá přesvědčení

- odstranit neharmonické emoce (strachy, úzkosti, fobie, vzteky, pocity viny, křivdy, studu...)

- zvýšit sebedůvěru/sebeúctu/sebelásku a nastartovat vlastní potenciál

- nalézt odpuštění druhým lidem i sobě

- zlepšit vztahy

- odstranit situace, kdy se Vám v životě nedaří, potkáváte stále dokola stejné lidi, prožíváte stále stejné situace...

- jakékoliv jiné psychické, či psychosomatické potíže, kdy je vhodné kombinovat tuto techniku s metodou EFT


Prenatální a postnatální traumata v Matrixu 

Zpracováváme pomocí "Terapie znovuzrození". 

Velký úspěch k vyřešení (současných) potíží dětí (strachy, úzkosti, bojácnost, stranění se kolektivu, nízká sebedůvěra apod.) má v případě, setkáme-li se u dětí před jejich narozením s některým z těchto aspektů:

- v období PŘED POČETÍM:

neplánované početí oběma rodiči

- způsob početí: přirozeně, IVF, inseminace, redukce nadpočetného zárodku, jiná zátěž (pod vlivem návykových látek, znásilnění…)

- v období  TĚHOTENSTVÍ maminky:

- zdravotní a psychický stav matky (ev. otce), stresy matky (ev. otce) a traumata v období těhotenství

- těhotenství po předchozím potratu, udržované těhotenství

- vícečetné těhotenství, kdy došlo k samovolnému, či provedenému potratu druhého plodu

- pozitivní krevní testy, odběr plodové vody...

- zklamání nad pohlavím dítěte, náhradní matka

- v období PORODU:

- předčasný (inkubátor)

- vyvolaný jakýmkoliv způsobem

- císařský řez (plánovaný, neplánovaný)

- porod překotný, protrahovaný, komplikovaný (s vytlačením, pupeční šňůra, zlomenina…), kříšené dítě...

- POPORODNÍ TRAUMA:

- dočasné odloučení od matky

- odloučení od biologické matky trvalé (ústavní péče, adopce…)

- vlivy sociálního prostředí (vztahy mezi rodiči, prarodiči, závislost rodičů, jednotný přístup k dítěti, bída…

- Co významného se stalo v životě dítěte, či rodičů ½ až rok před projevením problému?

- narození sourozence, rozchod rodičů, střídavá péče, zvykání na nové partnery rodičů, na nový domov s nimi, stěhování, změna prostředí, kamarádů, školy, úmrtí v rodině, jiné trauma, nenaplněné ambice rodičů, srovnávání s úspěšnějším sourozencem, závažné zdravotní problémy dítěte, zkřížená lateralita a další.

Zde naleznete formulář ohledně neorovývojových souvislostí dítěte dle Mgr. Emmerlingové (který posílám před terapií rodičům dětí).  


Jak probíhá terapie Matrix reimprinting:

Matrix reimprintingje metoda, která využívá stimulaci (poklepávání) akupresurních bodů na ruce v kombinaci s vizualizací. Vizualizace se odehrává na podvědomé úrovni přímo v příčině nastavení psychiky (v žádném případě se nejedná o hypnózu, ani sugesci!!). Obvykle se Matrix reimprinting používá u dospělých, nebo dětí a není nutná žádná příprava. Klient po celou dobu aktivně hovoří s terapeutem. Při zpracování obrazů z minulosti vytváříme takový obraz, jaký především MY (klient) chceme.

Sezení trvá 90 minut a probíhá samostatně, nebo v kombinaci s metodou EFT (což je velice individuální a vždy záleží na konkrétních potížích klienta. Terapeut společně s klientem vyhodnotí následný postup). 

Terapeut v průběhu metody Matrix reimprinting vede klienta po vzpomínkách do minulosti. Klientovi se posléze okamžitě vybaví nějaká vzpomínka/situace/pocit, která je zjevným spouštěčem/příčinou potíží a terapeut pokládá otázky tak, aby si klient dokázal vzpomínku co nejlépe vybavit. Není třeba se bát, že by se vzpomínka z podvědomí nevynořila (od toho je tu terapeut, který klientovi "pomáhá a vede ho"). 

Po celou dobu se poklepává střídavě na meridiánové body (terapeut klienta ve správný okamžik vyzve ke změně lokalizace poklepu na ruce) se zapojením procesu Gamut 9. Posléze si klient "upraví" s vedením terapeuta vzpomínku sám tak, aby se v ní cítil příjemně. Celkový obraz "nové, pozitivní" vzpomínky, se kterým je klient spokojený, se poté "zapíše" do podvědomí. Po celou dobu klient s terapeutem komunikuje (ten ho vede, směruje a pomáhá). 

Pokud pracujeme s dětmi, poklepává na dítě maminka. 


Výhody Matrix reimprintingu:

- při zpracování obrazů z minulosti vytváříme takový obraz, jaký především MY (klient) chceme
- snadné použití, rychle zjistí základní příčinu a před-vědomá traumata (0-6 roků)
- vyplňuje prázdná místa po odstranění problému a vytváří pozitivní programy (vštěpujeme nové, povzbuzující zdroje, události, přesvědčení a zážitky)
- umožňuje odpuštění 
- odesílá tělu informaci, že je trauma u konce
- přepisuje minulost

Jak vznikají chybné vnitřní obrazy a přesvědčení a obrazy traumat?

Chybné vnitřní obrazy a přesvědčení jsou nevědomé (podvědomé). Velká většina z nich se vtiskuje do šesti let věku (nebo později) na základě negativních životních událostí. Jedná se o hologram našeho prožitku, mnohdy nevědomě a chybně interpretovaný a zapsaný (do podvědomí), nebo založený na nedostatku dostupných zdrojů, které je nutné doplnit, či přepsat.

Při traumatu dochází v podvědomí k jakémusi hologramu našeho prožitku. Část našeho vědomí se "odštěpuje", aby izolovalo trauma (jelikož v tu chvíli nemá dostatek fyzických a emočních zdrojů k řešení situace traumatu - snaha o potlačení vzpomínky). Druhá část našeho vědomí prožívá běžný koloběh denních událostí. Avšak v podvědomí jsou obrazy traumat stále aktuální/aktivní (i když třeba potlačené) a právě metodou Matrix reimprinting nahradíme tyto obrazy z minulosti (trvalé uzdravení).

Dokud budeme v tomto nevědomém systému uzamčeni, naše vzpomínky budou stále aktuální a aktivní i v našem přítomném životě a my budeme přes tyto vzpomínky i nadále vnímat svůj současný život (jako by jsme se "zasekli" v minulosti, aniž bychom o tom věděli). Prostřednictvím metody Matrix reimprinting můžeme vytvořit takový obraz, jaký chceme především my sami! Cílem je i uvolnit traumata a změnit, nebo doplnit vnitřní obrazy zdrojů a nově je zapsat do podvědomí.

Technika Matrix reimprinting lze provádět i on-line.

Video o tom, jak funguje proces vzpomínek naleznete ve videu "Jak jdou změnit naše vzpomínky, část 1": https://youtu.be/pCC1bh7mcYs?si=VdBw-uw7nFC2KR6b<br>

Video "Matrix reimprinting @ jak jdou změnit naše vzpomínky, část2": https://youtu.be/ujpIH1V0gJQ?si=SfBuqpq2M2Pe0uzG<br>

Chcete mě kontaktovat?